Annulering Algemene leden vergadering en Feestweekend

12 maart 2020


Beste allen,


Naar aanleiding van de te nemen maatregelen tegen het Corona virus heeft het bestuur van A.T.C.
Swifterbant helaas moeten besluiten om de A.L.V. van 18 maart en het feestweekend van 27 t/m 29
maart tot nader order uit te stellen.


Voor wat betreft de algemene ledenvergadering zullen wij afhankelijk van de ontwikkelingen jullie op
een later moment opnieuw uitnodigen.


Voor wat betreft het feestweekend wil dit zeggen dat alle activiteiten die gepland stonden (toernooi,
pubquiz, reünie, officiële opening, buffet, feestavond, jeugdactiviteiten en clinics) vooralsnog niet door
gaan. We zijn met de organisatie aan het bekijken of we later dit jaar (waarschijnlijk begin juni) alsnog
dit feest kunnen geven.


We hopen op jullie begrip,


Namens het bestuur van A.T.C. Swifterbant en de organisatie van het feestweekend
Tamara Loosman-van den Akker
Secretaris

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 321 321 620

Address

Sportweg 4
8255 PX Swifterbant