Bijzondere algemene ledenvergadering van 21 mei 2019

22 mei 2019


Gisteren heeft de bijzondere algemene ledenvergadering plaatsgevonden waarin het bestuur de leden toestemming heeft gevraagd voor een maximale bruto investering van € 175.000,- ter vervanging van de banen 1 tot en met 5.
Onder voorbehoud dat de Rijkssubsidie “Stimulering bouw en onderhoud van sport accommodaties wordt toegekend en de contributie hierdoor maximaal met € 7,- zal toenemen.

De werkgroep “vervanging banen” die tot op heden al heel veel werk verzet heeft om te bepalen wat wenselijk en noodzakelijk is, presenteerde het doorlopen traject en het overzicht van de benodigde middelen voor deze upgrade van ons park. Het bestuur gaf nog een toelichting op de onderbouwing van de verhoging van de contributie. Daarna hebben alle aanwezige leden hun stem kunnen uitbrengen.

Wij waren bijzonder verrast met de uitslag van de stemming. In het totaal zijn er 50 stemmen uitgebracht en unaniem werd er toestemming gegeven voor de investering.

Dit wil zeggen dat als de aanvraag van de subsidie naar wens verloopt en we tot overeenstemming kunnen komen met één van de twee overgebleven leveranciers, we voor het einde van het jaar zullen starten met de vervanging van de banen. (Zit het tegen dan zullen de activiteiten verplaatst worden naar de winterperiode van 2020.)

Dan kunnen we de komende 30 jaar weer volop profiteren van ons prachtige park!

Nieuwscategorieën

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 321 321 620

Address

Sportweg 4
8255 PX Swifterbant