Baanreglement

1. Reserveren van een baan
Ieder lid van de club kan een baan reserveren behalve op tijden dat andere evenementen zoals competitie(s), toernooien, racketloting en training voorrang hebben. De evenementen zijn te vinden tijdens de reservering via de KNLTB clubapp.

a. Reserveren kan via de KNLTB clubapp.
b. Is de baan na afloop van de speeltijd niet door andere leden gereserveerd, dan mag doorgespeeld worden.
c. Tijdens de speelduur mogen de spelers op een baan niet verhuizen naar een andere baan. Dit mag alleen nadat zij de baan hebben gereserveerd via de KNLTB clubapp.

2. Speelduur
De speelduur bedraagt 60 minuten voor zowel enkelspel (2 of 3 spelers) als dubbelspel. (4 spelers).
Hierbij is inbegrepen het vegen van baan 1, 2, 6 en 7 tot achter aan het hek. De sleepnetten/bezems dient men op de juiste plaats terug te hangen/zetten. Baan 3, 4 en 5 hoeft niet elke keer geveegd te worden. Bij nat weer niet vegen.
Wanneer er niemand na jou gereserveerd staat mag je doorspelen.

3. Geen tennis
Gravelbanen (baan 1, 2, 6 en 7) bij bevriezing, opdooi of regenval.
Smashcourt banen (baan 3, 4 en 5) niet gebruiken bij opdooi.

4. Reserveren door commissies
De commissies kunnen banen reserveren voor hun activiteiten.
NB. Eén baan blijft altijd vrij voor recreatief tennis, uitgezonderd gedurende het Open toernooi en (indien nodig) competitie. In de winter (als de Gravelbanen niet beschikbaar zijn) geldt dit voor het wintertennis, donderdagtennis, en de tennislessen.

5. Introducés
Toegangsregeling voor niet leden:
Introductie van niet-leden is mogelijk.
Zowel leden als niet-leden dienen zich te houden aan de bepalingen genoemd in dit baanreglement, ook ten aanzien van het baanonderhoud en het gebruik van voor graveltennis geschikt schoeisel. Introducés mogen per jaar maximaal 3 keer geïntroduceerd worden.
Introducés betalen de navolgende tarieven; per senior per reservering € 5, - en per junior per reservering € 2,50. Dit moet tijdens de reservering in de KNLTB clubapp direct worden betaald.

6. Verantwoordelijkheid
Eenieder die de terreinen, gebouwen, banen, paden of speeltuin van de A.T.C. Swifterbant betreedt en/of gebruikt, doet dit voor eigen risico. De A.T.C. Swifterbant is niet aansprakelijk voor schade aan lijf en/of goed. Alle leden van A.T.C. Swifterbant zijn verantwoordelijk voor naleving van de regels in dit reglement en kunnen elkaar daarop aanspreken.

7. Baanbezetting
Inschakelen van de verlichting kan geschieden door de kantinedienst of door de leden zelf, na aanschaf van een sleutel (25 euro borg), te verkrijgen bij de secretaris. Spelers worden verzocht zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de verlichting op de banen. (Van baan 1/2 naar baan 3/4/5 of omgekeerd).

8. Tijden verlichting
- Baan 1 en 2: het gehele jaar tot 23.00 uur
- Baan 3, 4 en 5: hele jaar tot 23.00 uur, tot nachtvorst een einde maakt aan de mogelijkheid tot bespeling.
- Baan 6 en 7 niet gebruiken, alleen als alle banen bezet zijn.

Tijdens de competitie en toernooien kan hierop een uitzondering worden gemaakt!

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Laatste wijziging ALV 29-03-2022