Baanreglement

1. Reserveren van een baan
Ieder lid van de club kan een baan reserveren behalve op tijden dat andere evenementen zoals competitie(s), toernooien, racketloting en training voor­rang hebben. De evenementen zijn te vinden op de activiteiten kalender op de website.

a. De (geldige) ledenpassen dienen altijd te zijn geplaatst onder de klok van de te bespelen baan. Indien een lid onverhoopt geen geldige pas bij zich heeft, dan kan in de kantine kosteloos een “tijdelijke pas” gehaald worden.

b. De spelers steken hun ledenpassen in de bovenste richel onder de klok van een vrije baan en stellen de klok in op de begintijd.

c. Zijn alle banen bezet, dan steken zij hun pas in een richel lager onder de klok van de baan die het eerst vrijkomt. Zij wachten tot 5 minuten voor zij aan de beurt zijn, verhangen dan hun pas naar de bovenste richel en zetten de klok op hun begintijd.

d. De baanreservering blijft uitsluitend van kracht als de spelende leden gedurende hun speeltijd, zonder onderbreking op het park aanwezig zijn. Tijdens de wachttijd dienen de leden aanwezig te zijn op het clubterrein, doch niet op de baan. Indien men niet aanwezig is gedurende de wachttijd, dan gaan de volgende gegadigden voor!

e. Is de baan na afloop van de speeltijd niet door andere leden gereserveerd, dan mag doorgespeeld worden. De klok mag niet worden verzet, deze moet op het oorspronkelijke begintijdstip blijven staan.

f. Wordt tijdens het enkelspel het aantal spelers uitgebreid dan moet de klok op de oorspronkelijke begintijd blijven staan, dus de klok mag niet worden verzet.

g. Tijdens de speelduur mogen de spelers op een baan hun passen niet verhuizen naar een andere baan/tijdklok. Dit mag pas nadat zij de baan hebben verlaten en deze hebben vrijgegeven voor de volgende gegadigden.

2. Speelduur
De speelduur bedraagt:

- 30 minuten bij enkelspel (2 of 3 spelers)
- 45 minuten bij dubbelspel. (4 spelers)

Hierbij is inbegrepen het vegen van de baan tot het achtergaas! (zie sleepregels). De sleepnetten/bezems dient men op de juiste plaats terug te hangen/zetten.

3. Geen tennis
Gravelbanen bij bevriezing, opdooi of regenval.
French-Courtbanen bij opdooi.

4. Reserveren door commissies
De commissies kunnen banen reserveren voor hun activiteiten. NB. Eén baan blijft altijd vrij voor recreatief tennis, uitgezonderd gedurende het Open toernooi en (indien nodig) competitie. In de winter (indien de Gravel banen niet beschikbaar zijn) geldt dit voor het wintertennis, donderdagtennis, en de tennislessen.

5. Introducés 
Toegangsregeling voor niet leden:

Introductie van niet-leden is mogelijk.
Gedurende de tijden dat de kantine open is­­, kan daar tot uitgifte van een of meerdere introductiepas(sen) aan niet ATC- leden worden overgegaan.
Zowel leden als niet-leden dienen zich te houden aan de bepalingen genoemd in dit baanreglement, ook ten aanzien van het baanonderhoud en het gebruik van voor graveltennis geschikt schoeisel

Introducés mogen per jaar maximaal 3 keer geïntroduceerd worden.
Introducés betalen de navolgende tarieven; per senior per dag € 5, - en per junior per dag € 2,50.

6. Verantwoordelijkheid
Een ieder die de terreinen, gebouwen, banen, paden of speel­tuin van de A.T.C. Swifterbant betreedt en/of gebruikt, doet dit voor eigen risico. De A.T.C. Swifterbant is niet aansprakelijk voor schade aan lijf en/of goed. Alle leden van A.T.C. Swifterbant zijn verantwoordelijk voor naleving van de regels in dit reglement en kunnen elkaar daarop aanspreken

7. Baanbezetting en bediening installaties
Inschakelen van de verlichting kan geschieden door de kantinedienst of door de leden zelf, na aanschaf van een sleutel a 5 euro, te verkrijgen bij de secretaris. Spelers worden verzocht zo efficiënt mogelijk gebruik te maken van de verlichting op de banen.(van baan 1/2 naar baan 3/4/5 of omgekeerd).

Tijden verlichting:
- baan 1 en 2    : het gehele jaar tot 23.00 uur
- baan 3, 4 en 5: hele jaar tot 23.00 uur, tot nachtvorst een einde maakt aan de mogelijkheid tot bespeling.
- baan 6 en 7   : verlichting mag aan op het moment dat er door geplande activiteiten, minder dan 3 banen beschikbaar zijn voor recreatief tennis

Tijdens de competitie en toernooien kan hierop een uitzondering worden gemaakt!

 

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.

Laatste wijziging ALV 19-03-2018

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 321 321 620

Address

Sportweg 4
8255 PX Swifterbant

KVK-nummer

39026886