OldStars bij ATC Swifterbant

Op deze pagina vind u informatie over een nieuw initiatief binnen ATC Swifterbant. 

OLDSTARS      

Hieronder volgt in omgekeerde volgorde (de laatste eerst) de tekst van de nieuwsbrieven die zijn gestuurd over OldStars.

Nieuwsbrief nr 19

Nieuwsbrief nr 18

Nieuwsbrief nr 17

Nieuwsbrief nr 16

Nieuwsbrief nr 15Nieuwsbrief nr 14

Nieuwsbrief nr 13


Nieuwsbrief nr 12

Nieuwsbrief nr 11

Nieuwsbrief nr 10

 

Nieuwsbrief nr 9

Nieuwsbrief nr 8

Nieuwsbrief nr 7

Nieuwsbrief nr 6

Nieuwsbrief nr 5

Aftrap Oldstars

Vanochtend (dinsdag 11 april) was de aftrap van Oldstars bij ATC Swifterbant.

Naast Tom Okker was ook Omroep Flevoland van de partij. Zie de website van Omroep Flevoland voor de reportage: Omroep Flevoland - Nieuws - Oud-toptennisser Tom Okker opent De Derde Helft in Swifterbant

Nieuwsbrief maart:

De start van de Derde Helft en OldStars tennis in Swifterbant op dinsdag 11 april a.s. komt met rasse schreden dichterbij. Als u deze nieuwsbrief ontvangt, hebben wij nog ongeveer zes weken te gaan. Door de mensen van onze commissie wordt frequent en constructief vergaderd en worden plannen gemaakt.

Een deel van onze commissie heeft de organisatie van de Kick-off voor haar rekening genomen. Enkele weken geleden flyerden de commissie, anderen en JOG leden in ons dorp plus de buitenwegen. Geweldig bedankt!

Van de flyer actie door de JOG leden werd een filmpje gemaakt, dat terug te vinden is op de site van dedrontenaar.nl/nieuws/sport/2, heel leuk. O ja, in sommige wijken bleken wij flyers te kort te komen. Hoe dat kwam? Sommige verspreiders zagen niet altijd de stickers op brievenbussen enz. zitten. En als die stickers op een raam of kozijnstijl zitten of onder de klep van de brievenbus, dan vallen ze niet altijd op. Beetje ondeugend, misschien wel. In de tweede helft van maart gaan we nog een ronde flyeren.

Het Nationaal Ouderen Fonds heeft ons 2500 stuks heel mooie flyers ter beschikking gesteld! Ook ontvingen wij van hen tien mooie posters die inmiddels hun plekjes in het dorp hebben gevonden. Hopelijk levert dit dan nog meer reacties op. De eerste reacties van belangstellenden druppelen bij ons binnen.

Nieuwsbrief januari:

2023, het jaar waar van wij als OldStars Commissie hopen, dat wij samen met de 55 plus bewoners van Swifterbant van OldStars Derde Helft en OldStars Tennis een succes te gaan maken.
De start op 11 april a.s. van onze activiteiten in onze kantine en op ons park, komt met rasse schreden dichterbij. 
Het moet duidelijk zijn, dat OldStars tennis en OldStars Derde Helft los van elkaar staan. Ze vinden wel gelijktijdig plaats!
Wellicht is het goed om te benadrukken, dat de Derde Helft in onze kantine een vrije inloop kent van 9 tot 12 uur!

Onze commissie is beslist niet in de winterslaap! Sterker nog, wij zijn bezig met allerlei zaken die de start op 11 april a.s. mogelijk gaan maken. Wij doen pogingen, om bij diverse externe partijen de benodigde financiering van onze plannen rond te krijgen. Het moet duidelijk zijn, onze Commissie OldStars moet haar/zijn eigen broek ophouden! Om de kosten laag te houden, zijn wij op zoek naar diverse attributen zoals nette gebruikte rackets voor senioren. Zie ook bijgevoegde flyer!

In de tweede helft van januari gaan wij onze eerste flyer ronde in Swifterbant lopen. In maart a.s. doen wij dit nog een keer. Ook de buitenwegen worden zeker niet vergeten.
Tevens zijn wij blij verrast de middels de JOG een aantal van onze jeugdleden bereid zijn gebleken om de “oudjes” van de OldStars Commissie te helpen met flyeren! Tevens hebben enkele leden hun hulp aangeboden. Waar wij als flyerverspreiders tegen aan zullen lopen, is dat om behoorlijk wat brievenbussen Ja/Neen stickers geplakt zitten. Dit betekent voor ons, dat wij een belangrijk deel van de bevolking jammer genoeg niet op deze manier zullen bereiken.
Met een aantal kranten staan wij in contact, om via die weg de Swifterbantse bevolking ook te bereiken.

Onlangs bezocht een delegatie van onze Commissie het hoofdkwartier van het Nationaal Ouderen Fonds in Amersfoort.
Allerlei relevante zaken kwamen aan de orde. Ook de KNLTB kan een rol gaan spelen bij onze activiteiten. De KNLTB hecht eraan, dat initiatieven zoals bij ons bedoeld opgepakt worden.

Met vriendelijke groet,
Jan de Klerk, voorzitter werkgroep OldStars ATC Swifterbant

Januari 2023

Het ATC Swifterbant Oldstars-team:

December 2022:

OldStars bij de ATC Swifterbant.
Als wij de afgelopen weken spraken met een aantal van onze leden, bleek dat het fenomeen OldStars bij onze club al bekendheid begint te krijgen. Daar zijn wij als werkgroep heel blij mee! Hoe meer bekendheid hoe liever. Wij hopen dat ook dit soort stukjes gaan helpen, om onze nieuwe activiteit breed onder de Swifterbantse 55 plus bevolking bekend te krijgen.

Onlangs waren de vertegenwoordigsters van het Nationaal Ouderen Fonds bij ons op visite. Met hen namen wij alle te nemen stappen door, die wij als werkgroep moeten zetten om volgend jaar van start te kunnen gaan.

Momenteel zijn wij als groep druk bezig met het Plan van Aanpak, begroting en veel andere actie en aandachtspunten. Zelfs de startdatum ligt al vast! DINSDAG 11 APRIL 2023 van 9 tot 12 uur hopen wij die Swifterbantse 55-plussers voor het eerst te mogen ontvangen op ons mooie park. Dit gaan wij daarna iedere dinsdagmorgen doen!

Maar let op, ook de 3e Helft gaat op diezelfde ochtenden plaatsvinden! Wij hopen dat ons clubhuis ook een plek gaat worden voor ook diegenen die geen balletje kunnen slaan, maar wel een bakkie koffie komen drinken, praatje willen maken en wellicht een kaartje leggen, darten, sjoelen, tafeltennis, jeu de boules spelen of iets dergelijks.

U kunt onze werkgroep binnenkort ontmoeten tijdens de Kerstmarkt in De Hoeksteen op zaterdag 10 december a.s. van 10 tot 16 uur! Neem als u komt kijken eventueel kennissen mee. Een praatje aan de kraam kan nooit geen kwaad.

Op zaterdagmiddag 17 december a.s. van 13.00 tot 16.00 uur, kunt u ons ook vinden bij de Kerst Buurt Babbel Cake in en om De Steiger. Ook daar staan wij belangstellenden graag te woord. Wij proberen daar te laten zien hoe OldStars Tennis gespeeld wordt!

Lees ook onze aangepaste flyers die als bijlagen aan deze Nieuwsbrief toegevoegd zijn.

U kunt deze bijlagen bijvoorbeeld ook downloaden en doormailen aan bekenden in het dorp die 55 plus zijn! Denkt u in uw omgeving mensen te kennen, misschien wel oud leden, waarvan u denkt dat zij best wat sportieve beweging kunnen gebruiken? Meld ze in overleg met hen bij ons aan. Bel 0321 – 324492 of 0610804708. Mailen kan ook en wel naar [email protected]

Zonder rackets geen OldStars tennis. Om de kosten van e.e.a. zo laag mogelijk te houden, zijn wij op zoek naar nette gebruikte tennisrackets. Heeft u iets over, wij ontvangen ze graag. Waar nodig voorzien wij ze van een andere bespanning en een gripje.

Alvast fijne feestdagen en een veilige jaarwisseling gewenst.

Met vriendelijke groet, Jan de Klerk, voorzitter werkgroep OldStars ATC Swifterbant.

20-09-2022:

OldStars bij de ATC Swifterbant.
U hebt er mogelijk al iets over gehoord of gelezen of ons op de Verenigingenmarkt in het Dorpsbos zien staan op 26 augustus jl. Onze werkgroep bestaande uit Ine Bodde, Sieuwke Bosch, Jan Braaksma, Kees Kan, Jan de Klerk, Herman Lancée en Joop Overvest, is zeer actief met de voorbereiding bezig.

Het is de bedoeling om m.i.v. april 2023 daadwerkelijk iets te gaan betekenen voor de 55 plus bevolking van Swifterbant. Dit met ondersteuning en controle van het Nationaal Ouderen Fonds. Het lijkt misschien wat vreemd als wij dit zo schrijven, maar u als tennislid behoort niet tot onze doelgroep, hoewel ook ex leden in uw omgeving uitgedaagd kunnen worden om het opnieuw te gaan proberen. Toch bent u als leden wel heel belangrijk voor ons, namelijk het doel dat wij willen bereiken kan niet mede zonder uw hulp! Wat willen wij als vrijwilligers van onze club bereiken? Het idee is om onze 55+ bevolking die meer wil bewegen, de mogelijkheid te bieden om op ons park onder deskundige leiding lekker in de buitenlucht bezig te zijn. Een lidmaatschap is niet vereist. De financiële bijdrage die gevraagd gaat worden zal heel klein zijn. Daarnaast willen wij het fenomeen “De Derde Helft” introduceren. Tijdens de wekelijkse ochtend waar van de exacte dag nog bepaald gaat worden, bieden wij dan in de kantine de mogelijkheid om een kop koffie te drinken, met elkaar een praatje te maken en indien gewenst een spelletje te doen zoals kaarten, sjoelen, darten en jeu de boules. Wij gaan u in de komende nieuwsbrieven op de hoogte houden van onze vorderingen. Weet u mensen in uw omgeving die volgens u in aanmerking zouden komen om bij ons in de buitenlucht te gaan bewegen? Spreek ze aan en vraag hun naam en telefoonnummer of mailadres. Zie voor meer informatie onze flyer in de bijlage! Onze werkgroep pakt het verder op. Met vriendelijke groet, Jan de Klerk, voorzitter werkgroep OldStars ATC Swifterbant.

26-08-2022:

Vrijdagavond 26 augustus 2022. Verenigingenmarkt in het Swifterbantse Dorpsbos. Een prachtige locatie voor een weekend vol activiteiten. De werkgroep OldStars van de ATC Swifterbant presenteerde zich voor het eerst in het openbaar. Ondergetekende is een van de deelnemers in de groep. Tevens werd er een ledenwerfactie gehouden. Info geven aan bezoekers en flyeren. Hopelijk zijn we nu in ons dorp een beetje bekend. Wat houdt OldStars in? De werkgroep OldStars is van plan, begin april 2023 op ons tennispark te starten om Swifterbanter 55+ inwoners te helpen met meer bewegen. Wij hopen ook op medewerking van medisch deskundigen in ons dorp. De flyer die wij uitdeelden geeft hier informatie over en wordt ook geplaatst op onze site, Facebookpagina en Instagram. In de periode die voor ons ligt, gaat de werkgroep er alles aan doen om dit initiatief te laten slagen. Hopelijk wordt de energie die de werkgroep en andere vrijwilligers volgend jaar omgezet in actie op ons mooie park.

22-06-2022:

Nieuw initiatief!
In navolging van meer clubs in ons land, wil ook de ATC Swifterbant iets gaan betekenen voor de te weinig bewegende 60+ inwoners van Swifterbant. Een werkgroep bestaande uit Ine Bodde, Jan Braaksma, Anke ten Cate, Kees Kan, Jan de Klerk, Herman Lancée en Joop Overvest, gaan met ondersteuning van ons bestuur, er alles doen om in de periode tot begin april volgend jaar dit initiatief in daden om te zetten. Onze club met haar vrijwilligers, willen dus iets gaan betekenen voor de minder bewegende dorpsbewoners. Hoe we dit gaan doen? Daar hebben wij al behoorlijk wat ideeën over. Ons park biedt vele mogelijkheden. De eerste keer dat wij ons gaan presenteren, is tijdens de verenigingsmarkt op zaterdag 26 augustus a.s. in ons mooie Dorpsbos. Als het gaat zoals de werkgroep dit voor ogen heeft, zijn de 60+ inwoners van ons dorp per begin april 2023 van harte welkom op ons mooie park. De momenten dat dit georganiseerd gaat gebeuren zullen op één ochtend per week of twee weken zijn. Wij houden u op de hoogte! De werkgroep.

 

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 321 321 620

Adres

Sportweg 4
8255 PX Swifterbant

KVK-nummer

39026886