Lid worden van ATC Swifterbant

 

Het lidmaatschap van ATC Swifterbant loopt van 1 januari t/m 31 december. Het lidmaatschap wordt stilzwijgend verlengd, tenzij vóór 1 december van het lopende jaar wordt opgezegd bij de ledenadministratie. Wanneer je beter wilt leren tennissen kan je hiervoor tennislessen nemen. De kosten hiervoor staan los van de kosten van je lidmaatschap.

Wilt u lid te worden van ATC Swifterbant? Ga dan naar het inschrijfformulier. Heeft u vragen? Neem dan contact op met onze ledenadministrateur.

Onderstaand treft u informatie aan over de kosten die verbonden zijn aan het lidmaatschap.

De prijzen voor een lidmaatschap in 2024:

Junioren

 

Senioren

 
Inschrijfgeld(eenmalig) €12 Inschrijfgeld(eenmalig) €12
borg (eenmalig) €15 borg (eenmalig) €15
    Statiegeld kantinedienst €75
Contributie   Contributie  
t/m 12 jaar €65 18 t/m 21 jaar €113
13 t/m 17 jaar €89 Senioren €150
    Donateur €20

 

VOORWAARDEN:

  • Het lidmaatschap wordt aangegaan voor ten minste 1 jaar (het jaar waarin u lid wordt geld als heel jaar).
  • Het lidmaatschap wordt ieder jaar met 1 jaar stilzwijgend verlengd.
  • Bij beëindiging van het lidmaatschap dient u dit schriftelijk te melden aan de ledenadministratie, dit dient in ieder geval voor 1 december van het nog lopende jaar te gebeuren.
  • Als lid heeft u het recht om tijdens de openingstijden van het park gebruik te maken van de tennisbanen en, indien geopend de kleedkamers en de kantine. Medespelers dienen ook lid te zijn of als introducé een bedrag van 5 euro per dag te betalen.
  • Als lid heeft u het recht om aan alle door de vereniging georganiseerde activiteiten deel te nemen. (Met in acht nemen van de activiteiten voorwaarde, b.v. Jeugdtoernooi=alleen jeugd, clubkampioenschappen=vanaf 16 jaar. enz).
  • Als lid heeft u recht om me te spelen in de diverse competities en u kunt zich, door heel Nederland, opgeven voor een (open) KNLTB toernooi.
  • Voor zaken die hier niet genoemd zijn, is de uitspraak van het bestuur bindend.

De algemene voorwaarden van onze vereniging kunt u hier downloaden