Renovatie baan 1 - 5: Het verhaal.

Maandag 16 december 2019.

De vijfde week van de vernieuwing van de banen. Een week waar veel gebeurde.
Het gehele nieuwe drainage pakket is met groot materieel aangebracht. (zie de plaatsjes en de video’s)
Dit betekende dat t.p.v. het oude tussenpad alles met de hand moest gebeuren, want daar liggen veel leidingen.

Het gehele zandpakket werd daarna geëgaliseerd en gekilverd.
Het zandpakket werd vervolgens verdicht door diverse tankwagens leeg te laten lopen op het ontstane zandpakket.
Tevens kon men direct controleren of de nieuwe drainage goed functioneerde.

Vervolgens werd het zandpakket door de keuringsinstantie gekeurd op diverse specificaties.

Aansluitend is de grote berg opgeslagen lava van de parkeerplaatsen opgehaald en verspreid over het zand.

De aannemer is nu enkele weken met winterstop.  

-------------------------------------------------------------------------------

Maandag 9  t/m vrijdag 13 december 2019.

De vierde week van de vernieuwing van de banen.
De goede waarnemer heeft gezien, dat er deze week ogenschijnlijk op de bouwplaats niets gebeurde. Niets is minder waar. Na het verwijderen in de weken hiervoor van de mat, gravel en lava zijn monsters getrokken van de diverse soorten zand die onder de banen zaten.
Dit is gebeurd omdat de banen 1 t/m 5, startende begin zeventiger jaren van de vorige eeuw, gefaseerd zijn gebouwd. Dit betekent, dat er ook meerdere soorten zand aangetroffen werden die onderzocht moesten worden.
Tevens is kritisch naar de opbouw van het zandpakket gekeken en de wijze waarop de nieuwe drainage aangebracht gaat worden. E.e.a. op advies van keuringsinstantie KIWA.

Maandag a.s. start de aannemer dan ook met het aanbrengen van de nieuwe drainage.

-------------------------------------------------------------------------------

De derde week van de baanvernieuwing.

Gestart werd met het graven en aanbrengen van een nieuwe uitloop naar de sloot aan De Lange Streek voor het nieuw aan te brengen drainagestelsel.
Er werd gezocht en gegraven naar kabels en leidingen t.p.v. de tribune op baan 5.
In het voetpad bij tribune baan 5 nieuwe drainage verzamelputten gegraven en geplaatst inclusief verbindingspijpen.
Alle oude drainage leidingen verwijderd en afgevoerd.

Volgende week wordt gestart met grondwerk.

-------------------------------------------------------------------------------

Vernieuwing tennisbanen in de week van 25 t/m 29 november 2019.

Deze tweede week van de banenoperatie, stond voornamelijk in het teken van het verwijderen en afvoeren van de oude gravel.
Tevens werd de volledige lava laag op de banen 1 t/m 5 verwijderd en opgeslagen voor hergebruik.

In de zone van het oude tussenpad, werd zowel mechanisch als met de ouderwetse maar goed werkend wichelroede, gezocht naar kabels en leidingen die gespaard moeten worden.

Volgende week word gestart met de verwerking van het aanwezige zandlaag en drainage.

-------------------------------------------------------------------------------

Vernieuwing tennisbanen in de week van 18 t/m 22 november 2019.

Wat gebeurt er zoal in deze periode?

- Alle baanmeubilair en verdere losse attributen worden in opslag gezet.
- De beregening wordt afgekoppeld. Alle sproeiers van de banen 1 t/m 5 worden gedemonteerd en opgeslagen als reserve.
- De ballenvangers worden gebruikt om de toegang tot het tussenpad en het voetpad voorlangs de tribune van baan 5 tijdelijk af te zetten.
- Er wordt tijdelijke oriëntatieverlichting geplaatst, zo dat de tennissers via de tribune van baan 1 en de achterkant van de banen 1 en 2 de openblijvende banen 6 en 7 goed kunnen bereiken.
- Er wordt een opening gemaakt in het gaas van baan 1, zo dat de aannemer op de banen kan komen.
- Bij de entree worden rijplaten gelegd om de bestrating zo veel mogelijk te sparen.
- De mat van de French Court banen wordt verwijderd en afgevoerd.
- De bestrating van het tussenpad wordt opgenomen en opgeslagen voor hergebruik. Alle betonnen opsluitbanden worden verwijderd en in een afvalcontainer gedeponeerd.
- De gravellaag op de banen 3, 4 en 5 worden afgeschraapt en afgevoerd naar de parkeerplaats.

Volgende week wordt deze grote bult afgevoerd. Een deel van de lavalaag onder de banen 3, 4 en 5 wordt afgegraven en opgeslagen op de parkeerplaats in afwachting van hergebruik.

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 321 321 620

Address

Sportweg 4
8255 PX Swifterbant

KVK-nummer

39026886